Chúng ta thường nghe bố mẹ bạn nói về miếng đất ở sau nhà có miếng đất khoảng 5-10 công đất. Vậy các bạn có biết, 1 mẫu đất có bao nhiêu m2? bao nhiêu sào? bao nhiêu hecta ( ha)?  Dưới đây sẽ là bài viết chỉ các bạn cách tính 1 mẫu đất có bao nhiêu m2 ở ba miền của nước ta, nó sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho bạn biết và hiểu về đơn vị đo đặt của nhà bạn có bao nhiêu m2 đất. Bao nhiêu công sẽ được1 mẫu, 1 mẫu đất có bao nhiêu m2, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé.\

Tổng quát về mẫu, hecta, sào, công đất.

Mẫu, ha, sào, công đất là những đơn vị chung người dân thường gọi để đo lường diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản. Thường được sử dụng chung để dể đang tiến hành đo đạc, thiết kế, học tập …v..v. Mỗi một miền và tùy theo địa phương sẽ có cách gọi khác nhau để dể nhớ tính chính xác hơn.

Mẫu đất là gì?

Mẫu là đơn vị lớn nhất và cũng là đơn vị không có hệ quy đổi chung, mà phụ thuộc vào quy  ước từng vùng miền và địa phương đó mà tính toán. Mẫu cũng là một đơn vị đo lường diện tích thông dụng nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Hecta (ha) là gì?

Ha (hecta) khác với mẫu vì đây là đơn vị đo lượng diện tích được quốc tế sử dụng khá phổ biến, trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai với diện tích lớn. Người ta dùng  ha để thay thế cho các đơn vị khác như m2, km.

Sào là gì?

Sào là đơn vị đo lường diện tích đất canh tác trồng lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản .v..v… được dùng khá phổ biến của nước ta, nhất là miền Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng Nam Bộ rất ít người dân sử dụng sào làm đơn vị đo chính của họ, chủ yếu người dân nơi đây dùng đơn vị công đất và 1 phần (tên gọi khác: góc), chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm ở phần sau: Công đất là gì?

 https://trumdatnen.com/1-mau-dat-co-bao-nhieu-m2-2/ ‎
Đất nông nghiệp

Lưu ý: Đối với đơn vị đo là Sào ở 3 vùng miền của nước ta, thì sẽ có diện tích cũng như m2 khác nhau,  có sự trên lệch rất nhiều. Khi các bạn có tìm hiểu giao dịch đất đai từng vùng miền các bạn nên tìm hiểu thật kỹ diện tích ở địa phương đó, tránh tình trạng phát sinh.

Công đất là gì?

1 công đất là cách gọi thông dụng nhất ở Nam Bộ, được người dân tính trong nông nghiệp, hoa màu, nuôi trồng thủy sản. Riêng nông nghiệp thì người dân còn một cách tính nữa,  1 công đất  sẽ chia ra một công đất bằng 4 góc ( ví dụ: ¼ , ⅓ ,½ góc . 4 góc = 1 công). Việc chia góc ra tính nhầm cho những người dân đi cắt lúa thuê, chia ra để dể tính công nhận tiền. Còn bây giờ cắt máy đại trà nên chúng ta ít nghe nhắc đến nữa. 

Cách tính 1 mẫu đất bao nhiêu m2? ở 3 miền Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ.

Đây chắc là câu hỏi mà cách bạn mong chờ nhất, dưới đây là bảng tóm tắc cách tính: 1 mẫu đất bao nhiêu m2 để các bạn tham khảo:
Cách tính chung : 10 sào = 1 mẫu đất.

Bắc Bộ 

1 sào = 360 m2

10 sào = 1 mẫu 

 Bắc Bộ 1 mẫu đất: = 3600 m2

Trung Bộ 

1 sào = 500 m2

10 sào = 1 mẫu 

Trung Bộ 1 mẫu đất: = 5000 m2

Nam Bộ

1 sào = 1000 m2 

10 sào = 1 mẫu 

 Nam bộ 1 mẫu đất: = 10.000 m2

  Hoặc 

1 công đất = 1000 m2 

10 công đất = 1 mẫu

1 mẫu đất = 10.000 m2 

1 mẫu đất bao nhiêu m2? 

Tùy vào mỗi vùng miền sẽ có cách tính mẫu đất khác nhau, bên dưới là cách quy đổi mẫu đất ra m2 của ba miền.

  •  Bắc Bộ = 3600 m2|
  • Trung Bộ = 5000 m2
  • Nam Bộ = 10.000 m2   

Trên đây là bảng tính toán và phân tích: 1 mẫu đất bao nhiêu m2? 1 sào bao nhiêu m2? 1 công bao nhiêu m2? của 3 miền Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Cũng chỉ ra sự chênh lệch diện tích m2 của mẫu, sào, công ở 3 miền Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ như thế nào.

Mẫu đất bao nhiêu hecta (ha)

 Theo quy đổi quốc tế thì 1 hecta( ha) = 10.000 m2. Nên 1 mẫu sẽ được tính như sau: 

  • 1 mẫu ở Bắc Bộ = 0.36 ha
  • 1 mẫu ở Trung Bộ = 0.5 ha
  • 1 mẫu ở Nam Bộ = 1 ha 

Dựa theo kết quả này cho thấy diện tích 1 mẫu ở Nam Bộ bằng 1 ha của quốc tế.

1 mẫu ở nam bộ = 1 ha ( hecta)

Kết luận

Như vậy trên đây là bài viết phần nào giải đáp định nghĩa các đơn vị đo lường đất đai truyền thống của đất nước ta. Cũng có cách hướng dẫn quy đổi 1 mẫu đất có bao nhiêu m2, sào, công và ha. Hy vọng giúp các bạn để dành tính toán cách quy đổi thật chính xác đất của nhà, cũng như bạn có thể áp dụng cho công việc và học tập.

About the author 

trumdatnen.com

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

E-book Title
>