Đất SKC Là Gì? Quy Định Sử Dụng Đất SKC

0 Comments

đất skc là gì

Tháng Mười Hai 2, 2021 in Đất Nền

Việc nắm rõ khái niệm tính chất, mục đích sử dụng của từng loại đất đối với nhà đầu tư rất quan trọng để tránh việc mua bán giao dịch phải những mảnh đất không thể xây nhà ở, gặp bất lợi về tính thanh khoản. Hôm nay, trumdatnen xin chia sẻ về chủ đề Đất SKC là gì? Các quy định pháp luật liên quan đến đất SKC

Đất SKC là gì

Đất SKC theo quy định của pháp luật là đất của các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Như vậy, đất SKC là đất được sử dụng cho mục đích sản xuất các ngành nghề không trong nhóm ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), Những ngành sản xuất được sử dụng đất SKC: công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ, kinh doanh.

Do đó, đất SKC chỉ được sử dụng làm đất sản xuất kinh doanh, không được phép xây dựng nhà ở như đất thổ cư. Một vài ví dụ về đất SKC:

Đất khu công nghiệp

Đất tại các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản

Đất sử dụng để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh

Đất của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng

….

đất skc là gì

Thời hạn sử dụng đất SKC

Nếu đất SKC thuộc quyền sử dụng của cá nhân,  hộ gia đình mà không phải là đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn, thì cá nhân, hộ gia đình được phép sử dụng ổn định làm đất sản xuất phi nông nghiệp không giới hạn thời gian.

Nếu đất SKC là đất được Nhà nước giao hay cho các cá nhân, tổ chức thuê với mục đích sử dụng làm đất cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất của cá nhân, tổ chức đó được xác định theo quyết định giao, cho thuê quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền song thời hạn tối đa không quá 70 năm

Đất SKC chuyển nhượng được không?

Theo quy định của pháp luật, Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 đất SKC nói riêng và nhóm đất phi nông nghiệp nói chung nếu đầy đủ những điều kiện sau thì có thể chuyển nhượng:

Đất có đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đất đang không nằm trong diện tranh chấp

Đất đang không bị kê biên thi hành án

Đất còn trong thời hạn sử dụng

Trên thực tế, tuy pháp luật cho phép thế chấp, chuyển nhượng đất SKC song thông thường do tính chất đặc thù là đất sản xuất nên khi chuyển nhượng đất SKC sẽ bị hạn chế một số quyền:

Hạn chế về đối tượng giao dịch chuyển nhượng, mua bán đất SKC

Phải sử dụng đúng mục đích, tính chất và đối tượng, chỉ sử dụng đất SKC là đất sản xuất, không được phép xây dựng nhà ở.

Cho nên, đất SKC những điểm hạn chế nhất định cũng như sự bất lợi về tính chất thanh khoản bất động sản

Ngoài đất SKC còn những loại đất nào không được xây dựng nhà ở

Theo quy định của pháp luật, chỉ có hai loại đất ODT và ONT là có thể xây dựng nhà ở trên diện tích đã được ghi trên Sổ đỏ. ODT là đất xây nhà ở tại đô thị. ONT là đất xây nhà ở tại nông thôn.

Ngoài đất SKC còn một số loại đất sau người dân không được phép xây dựng nhà ở trên nền đất:

Nhóm đất nông nghiệp: LUC, LUK, LUN, BHK, NHK, CLN

Nhóm đất trồng rừng: RSX, RPH, RDD

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, doanh nghiệp: TSC, DTS

Đất xây dựng các cơ sở, y tế, giáo dục, thể thao, dịch vụ xã hội: DYT, DGD, DTT, DKH, DXH

Đất quốc phòng, an ninh: CQP, CAN

Đất ngoại giao: DNG

Đất khu công nghiệp, chế xuất: SKK, SKT

Đất xây dựng công trình giao thông: DHT

đát skc có xây nhà được không

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất SKC  sang đất ở như thế nào?

Như vậy theo quy định của pháp luật, khoản 1 điều 6 Luật Đất đai 2013, đất phi nông nghiệp hay đất SKC là đất không được phép xây dựng nhà ở. Nếu cá nhân tổ chức cố tình xây dựng nhà ở trên đất SKC sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ, tính chất, diện tích xây dựng theo Điều 9 Nghị định 102/2014/NĐ-CP và buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Do đó, để có thể xây nhà trên đất SKC bạn phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất SKC

Theo điều Điều 59, Luật Đất đai 2013:

Đối với tổ chức: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có thửa đất quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất SKC

Đối với cá nhân, hộ gia đình: Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có thửa đất quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất SKC

Mặt khác. Uỷ ban nhân dân cấp huyện khi phê duyệt không được tự ý ban hành quyết định mà phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất được trình bày trong Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất SKC sang đất thổ cư

Thủ tục xin cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất SKC sang đất thổ cư được căn cứ theo hai văn bản pháp luật là Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Quyết định 2555/QĐ-BTNMT

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất SKC của hộ gia đình, cá nhân

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất SKC đối với hộ gia đình, cá nhân gồm các giấy tờ sau:

Đơn xin cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 2. Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ:

Đối với địa phương đã có bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện.

Đối với địa phương chưa có bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện

Tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ nộp chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, thì Phòng Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo,hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa và thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất SKC.

Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, đóng tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất SKC.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật thay đổi cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, đóng tiền sử dụng đất

Bước 4. Trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất SKC với tổ chức

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất SKC đối với tổ chức bao gồm

Đơn xin cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất SKC để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở

Bước 2. Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ:

Đối với địa phương đã có bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa

Đối với địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa và thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất SKC

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tổ chức xin cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND  tỉnh quyết định cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất SKC

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật thay đổi cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Tổ chức xin cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật

Bước 4. Trả kết quả

Sở Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho tổ chức sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất SKC không quá 15 ngày từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính ngày nghỉ, ngày lễ tết theo quy định pháp luật, thời gian người sử dụng đất đóng tiền sử dụng đất, thời gian xử lý đối với trường hợp vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định).

Đối với những xã vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo, điều kiện khó khăn thời gian thực hiện không quá 25 ngày.

Trường hợp, cơ quan Nhà nước chậm trễ trong việc thực hiện thì người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi chậm trễ đó.

Đóng tiền sử dụng đất

Đối với trường hợp  đất SKC đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn lâu dài ổn định trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hay cho thuê thì khi chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với trường hợp đất SKC đang được sử dụng dưới hình thức được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 thì khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì sẽ thu tiền sử dụng đất tính bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất thổ cư với tiền sử dụng đất tính theo giá đất SKC của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất có hiệu lực.

Đối với trường hợp đất SKC được Nhà nước cho thuê dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê thì khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đát đát thì tiền sử dụng đất được tình bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất thổ cư và tiền thuê đất một lần tính theo giá đất SKC của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất có hiệu lực

Đối với trường hợp đất SKC là đất Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất thổ cư tại thời điểm Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất có hiệu lực

đất skc

Hỏi đáp đất SKC

Đất SKC là gì?

Đất SKC là đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp được sử dụng với mục đích làm đất sản xuất các ngành phi nông nghiệp

Đất SKC chuyển nhượng được không?

Đất SKC có thể chuyển nhượng song sau khi chuyển nhượng vẫn phải đảm bảo đúng mục đích sử dụng đất

Thời hạ sử dụng đất SKC trong bao lâu?

Đất SKC thuộc cá nhân, hộ gia đình đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất lâu dài, ổn định. Đối với trường hợp đất SKC được Nhà nước giao hay cho tổ chức cá nhân thuê thì thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao cho thuê đất nhưng không được quá 70 năm

Đất SKC có xây nhà ở được không?

Đất SKC không thể xây dựng nhà ở. Nếu cá nhân, tổ chức cố tình xây dựng nhà ở trên đất SKC sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu

Muốn xây nhà ở trên đất SKC thì làm như thế nào?

Muốn xây nhà ở trên đất SKC thì bạn cần nộp hồ sơ xin cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất SKC sang đất ở cho cơ quan chức năng có thẩm quyền

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép chuyển đổi sử dụng đất SKC?

UBND huyện nơi có thửa đất SKC cần chuyển đổi đối với người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình

UBND tỉnh nơi có thửa đất cần SKC chuyển đổi đối với người sử dụng đất là tổ chức.

Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về đất SKC là gì và các quy định, thủ tục pháp lý liên quan đến đất SKC giúp bạn ra quyết định chính xác, sáng suốt trước khi đầu tư vào loại hình bất động sản này. Thường xuyên truy cập vào chuyên mục pháp lý để cập nhật thêm nhiều kiến thức pháp luật về bất động sản mới nhất.

Có thể bạn quan tâm:

About the author 

trumdatnen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Đăng ký nhận tin tức bất động sản qua email của bạn.
>